Hvor mange hedder Misser i Danmark?

Danmarks statistik oplyser hvert år antallet af personer med et bestemt efternavn. Statistikken omfatter således ikke mellemnavne - kun første fornavn og sidste efternavn. Pr. 1/1-2002 fandtes i Danmark 95 personer, der bar efternavnet Misser. Ved tælling pr.1/1-2003 var tallet faldet til 93 personer, mens det 1/1-2004 var steget til 97 personer. Pr.1/1-2005 var der kommet 4 nye til, således at vi nu er opppe på 101 personer med efternavnet Misser.

Danmarks statistik oplyser iøvrigt antallet af personer, der bærer en given navnekombination, dog kun såfremt der er 3 eller flere, der bærer navnet. En søgning på de 10 mest almindelige fornavne for mænd hhv. kvinder viste at:
3 kvinder hedder Kirsten Misser
3 mænd hedder Lars Misser
3 kvinder hedder Mette Misser

I 2003 kunne man i danske digitale telefonbøger finde 78 personer med efter-navnet Misser (heraf kunne 45 umiddelbart genfindes på stamtavlen), samt 24 med Misser til mellemnavn (hvoraf 17 fandtes på stamtavlen). Således kan man antage, at i størrelsesordenen 40 personer hedder Misser til mellemnavn.

Hvis Danmarks Statistik ville oplyse det, kunne det være interessant at vide, hvor mange Misser, de har talt i de foregående år. Viser der sig en stigende tendens? Det kunne også være, at det var muligt at få oplyst, hvor mange, der hedder Misser til mellemnavn eller i en bindestregskombination.

 

 
 

www.Misser.dk