Misser.dk
 

Misserfamilien
Klakring Sogn
Misser Internationalt
Om hjemmesiden
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Misser.dk

På denne og de følgende sider fremstilles historien om slægten Misser. Teksten er primært skrevet til gavn og glæde for de personer i landet, som bærer navnet Misser. Materialet er indsamlet af undertegnede i perioden 1990-2005 ved hjælp fra slægtens medlemmer støttet af arkivundersøgelser for perioden 1687 - 1916.

Der er på hjemmesiden tilstræbt en balancegang mellem på den ene side kildekritik og historisk metode, på den anden side en ukompliceret tilgængelighed for den hurtige læser.

En stor del af henvendelserne fra hjemmesidens målgruppe kredser om, hvordan man er i familie med hinanden. For at imødekomme dette ønske har jeg udlagt slægtens stamtavle, som løbende ajourføres. Under fremlæggelsen er der gjort en dyd ud af at begrænse de personfølsomme oplysninger for nulevende personer til det absolut nødvendige for at ved-kommende kan finde sig selv. I praksis navn, fødselsår og placering i træet.

Lars Misser 2005

 

 
 

www.Misser.dk