Misser.dk

Klakring sogn optræder i 1700-tallet som et ydmygt anneks til hovedsognet As eller Assens. Her synes både præst, degn og skoleholder at have boet, hvad der måske kan have svækket lokalkendskabet hos disse skrivekyndige folk. Sognets jorde var for så vidt vides hovedsageligt ejet af hovedgårdene Palsgaard i hovedsognet Assens og Barritskov i nabosognet Barrit. Det lå således ikke åbenlyst i kortene at det område, som dengang kaldtes Klakring sogn, siden skulle vokse til det folkerigeste og mest betydelige i herredet.

 

 
 

www.Misser.dk