Misser.dk

Der er i de senere år udviklet en lang række søgemaskiner på internettet, specialiseret til slægtsforskning. Desværre er det kun sporadisk, at navnene kan knyttes sammen i stamtræer. Dette skyldes for det første, at kun de færreste lande har haft et så fintmasket registreringssystem som i Danmark. For det andet fordi langt fra alle slægtled har ladet børnene indskrive med slægtsnavnet. For det tredje fordi jeg ikke har lagt nær så megen energi i de udenlandske Misser-slægter sammenlignet med mine studier i Klakring sogn. En indsats i de udenlandske linjer ville sikkert øge vores viden om slægten.

Nu ville det nok være naivt at tro, at alle udenlandske slægter med navnet Misser er i familie med den danske; men i betragtning af de sejlivede danske rygter om et udenlandsk ophav er det nærliggende at søge her.

Studiet i den danske Misser-slægt har vist, at man ikke skal lægge for meget vægt på staveformen. På dansk lyder Misser og Midser ens, hvis d udtales stumt som i Madsen. Omvendt vil et stemt ds i Midser let kunne skrives som tz. I de udenlandske genealogiske databaser har jeg således søgt efter Misser, såvel som Midser og Mitzer.

 
 
 

www.Misser.dk