Misser i amerikanske kilder

Efternavnet Misser optræder en del i amerikanske slægtsdatabaser. De mange brikker kan desværre langtfra knyttes sammen, til dels fordi navnet er ført over Atlanten af mange uafhængige personer fra mange egne af Europa. Alene i perioden 1880-1920 indvandrede 17 Misser og de synes alle uafhængige af hverandre. Amerikanske telefonbøger viser, at der idag lever mindst 20 personer med navnet i USA, hvoraf kun få er af dansk oprindelse.
 
 
 

www.Misser.dk