Misser.dk

Slægtsforskning i Misser-navnet er godt på vej til at blive en livslang proces for undertegnede, hvorfor nærværende hjemmeside kun afspejler den øjeblikkelige status i forskningen. Den her foreliggende hjemmeside erstatter en hjemmeside-udgave fra 1999 - og det er intensionen med 2005-udgaven at give et mere nuanceret indblik i Misser-slægtens historie.

Misser.dk udnytter internettets muligheder for kommunikation og kontakt. Skønt Misser.dk i sine 6 år har haft en yderst beskeden tilværelse har hjemmesiden haft betydelig effekt. På tværs af slægtsgrene, som har levet isoleret fra hverandre igennem århundreder melder nysgerrigheden sig og sætter fokus på et emne, som man hidtil har ledt forgæves efter på biblioteket. Internettet har tillige givet formidable kår til slægtsforskeren, som ikke længere alene må basere sit arbejde på opslag i tunge bøger, som kun findes i ét eksemplar på landsarkivet i Viborg.

 

 
 

www.Misser.dk