Behandling af persondata

For de ældre tider har jeg offentliggjort stort set alt, hvad jeg har fundet frem til. Dette gælder for personer, døde for mere end 100 år siden. Slægtsforskning i de tider, som rækker op mod nutiden kræver imidlertid en vis diskretion. Jeg bestræber mig således på at overholde de almindelige regler for oplysninger om privatpersoner.
 

Begrænsning af nulevende personers data

Oplysningerne i slægtstavlen er begrænset til ikke at omfatte:

Dødsdato - hvis dødsfaldet er sket indenfor de seneste 10 år.
Fødselsdato - hvis fødslen er sket for indenfor de seneste 80 år.

For nulevende personer medtages kun, hvad de selv eller deres nærmeste familie har oplyst og aldrig andet end navn, fødselsår, fødested, eventuel ægtefælles navn og bryllupsår. De personer, jeg har været i kontakt med er forsynet med en stjerne i stamtavlen og disse personer er også anført som kilder under kapitlet tak.


Slægtsforskningsforeningen DIS-Danmark har spurgt Datatilsynet om persondata-lovens regler gælder ved offentliggørelse af stamtræer på internettet:
 

Datatilsynets vurdering af reglerne

"Det er Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at et familietræ med ufølsomme oplysninger såsom navne, fødsels- og dødsår kan offentliggøres på Internettet uden forudgående samtykke med hjemmel i lovens §6, stk. 1, nr. 7."


Det er denne linje jeg har fulgt her på hjemmesiden. Skulle jeg modtage henvendelser fra personer, der ikke ønsker deres navn nævnt i stamtavlen fjerner jeg dem selvfølgelig straks. Det er ikke min hensigt at træde ind over personfølsomme grænser, kun at bidrage til oplysning om slægten Misser.

En mere nuanceret gennemgang af problemstillingen gives i denne artikel.
 
 

www.Misser.dk