Misser i europæiske kilder

De ældste kilder om Misser synes at stamme fra Canet de Mar i Katalonien. I denne spanske provis har en nulevende slægt båret navnet siden 1500-tallet. Fra 1600-tallet kendes navnet fra mellemeuropa: Specielt i Rhin-området og i Sydengland. Fra sidst i 1700-tallet og i løbet af 1800-tallet er personer med efternavnet Misser som så mange andre udvandret til Amerika.

Stavemåden Midser er tilsyneladende kun kendt i Klakring og As(sens) sogne i Danmark.

Slægtsnavnet Mitzer forekommer enkelte steder i Europa og Amerika; men i ældre kilder findes kun én familie. Denne levede i landsbyen Daseburg i Westfalen i det nuværende Tyskland.

 
 
 

www.Misser.dk