Ældste Misser i Danmark

I dette afsnit præsenteres, hvad der er fundet i arkiverne om 1600-tallets Midsere i Klakring. Der gemmer sig utvivlsomt mange flere spor efter slægten Midser i statens arkiver, end de her viste. Jeg har nemlig kun ledt i en håndfuld af de lettest tilgængelige kilder med tilknytning til Klakring. Se i afsnittet Skriftlige kilder for en gennemgang af eventuelle andre muligheder. Tager du tråden op og finder flere spor, bringer jeg det selvfølgelig gerne her på siden.

 

1

I et håndskrevet seddelregistratur på Landsarkivet i Viborg har jeg fundet et notat, hvorpå der stod at Midser er truffet i danske kilder så tidligt som 1452; men jeg har ingen anelse om hvad notatet henviser til, så det må foreløbig stå hen i det uvisse.

2

Det ældste sted jeg har truffet navnet i originale kilder er Frederich III's matrikel for Klakring fra december 1663, hvor Jørgen Midser står opført som husmand. Filmrulle S-5949 (folio 51) på Rigsarkivet.

3

 Herunder vises 4 af de ældste indførsler i Klakring Kirkebog med navnet Midser:

Klakring Kirkebog 1687-1755 folio 31:

Transkription: "Dominic: 3die Adventy ... (de følgende 4 linjer vedrører en barnedåb) ... Eod:die Jørgen Mitzers hustru begrafvet ætatis 60 aar"

Oversættelse: "3.søndag i advent (17/12-1693) ... samme dag blev Jørgen Midsers hustru begravet i en alder af 60 år"

 

Allerede 2 måneder senere måtte familien til endnu en begravelse. Denne gang en dame ved navn Boell Mitzer. Hendes plads i stamtavlen kendes ikke.

Klakring Kirkebog 1687-1755 folio 32:

Transkription: "Dominic: Quadragesima Boell Mitzer Begrafvid ætatis 64 aar." Alderen er tvivlsom og bør kontroleres i originalen.

Oversættelse: "Første søndag i fasten (25/2-1694) blev Boel Midser begravet i sit alders 64 år."

 

Afdøde må have været nær familie for allere januar 1696 blev Jørgen Jørgensen Midsers ældst kendte datter døbt i Klakring Kirke og opkaldt efter hende. Om denne begivenhed berettes i kirkebogen:

Klakring Kirkebog 1687-1755 folio 39:

Transkription: "Domin: 1rna Epiphan: Jørgen Mitzers barn døbt nom Bodell. Susceptrix Maren Samsings. Testes Henrich Laurs, Envold Mortensen, Jørgen Mitzer, Maren Mortensen"

Oversættelse: "Første søndag efter Helligtrekonger (12/1-1696) blev Jørgen Midsers barn døbt Bodell. Gudmor var Maren Samsings og fadderne var Henrich Laursen, Envold Mortensen, Jørgen Midser og Maren Mortensen.

 

1699 fødtes 2 børn med fornavnet Niels. Den ene var søn af Jørgen Midser, den anden et uægteskabelig barn af Christen Midser. De to er indført lige efter hinanden i Klakring kirkebog, og det er foreløbigt umuligt at skelne hvem af de to, der giftede sig med Maren Enevoldsdatter og førte slægten videre frem til idag.

Klakring Kirkebog 1687-1755 folio 52:

Transkription: "Dominica 5ta post Trinit: Maren Hansdatters uecte Barn døbt novi Niels udlagt til Barnefader Christen Mitzer tienende Morten Laursen.
Dominica 6ta post Trin: Jørgen Mitzers Barn døbt novi Niels. Susceptrix Maren Samsings. Testes Jørgen Christensen, Christen Fisker, Rasmus Rasmussen, Magrethe Bondis."

Oversættelse: "5.søndag efter Trinitatis (9/7-1699) blev Maren Hansdatters uægteskabelige barn døbt Niels. Faderen var Christen Midser, der tjente hos Morten Laursen. Næste søndag (16/7-1699) blev Jørgen Midsers barn døbt Niels. Gudmor var Maren Samsings og fadderne var Jørgen Christensen, Christen Fisker, Rasmus Rasmussen og Magrethe Bondis."

 

4

Skifteretten i Horsens behandlede 1710 dødsboet efter Mads Midser. Her gengives Erik Brejls oversættelse © Erik Brejl.

Horsens Købstad Skifter 1705-1712, Landsarkivet i Viborg, filmrulle B 66-252, sag nr.294:

Nr.294 Mads Jørgensen Mitzer, ugift toldfuldmægtig i Horsens, der døde i Århus. 26.11.1710, fol.504. A: søskende Jørgen Jørgensen Mitzer i Klakring, Christen Jørgensen Mitzer sst. FM: Jens Todberg , fuldmægtig på Palsgård.
Kommentar: Den lille staveforskel skal man ikke ligge så meget i. Det er blot skriverens eller afskriverens fortolkning. I gotisk håndskrift kan det iøvrigt være vanskeligt at se forskel på ds og tz.

 

5

Herregården Bjerre ejede en enkelt fæstegård i Klakring sogn. I godsets fæsteprotokol er gårdens 4 fæstere indført. Også denne kilde gengives i Erik Brejls oversættelse © Erik Brejl.

Bjerre Gods fæsteprotokol 1684-1790, Landsarkivet i Viborg, filmrulle G350-1, folio 80:

Christen Jørgensen i Klakring fæster den gård sst. som han selv har beboet i lang tid af 6 4 3 2 htk. 31.5.1719.

Antoni Jacobsen af Ørnstrup i Torsted sogn af Rosenvold gods fæster Christen Jørgensen Misers gård i Klakring af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk og ægter den ældste datter. 5.5.1735.

Oluf Nielsen fra Palsgård gods fæster Antoni Jacobsens fradøde gård i Klakring af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. (fb). 19.10.1767.

Niels Jørgensen af Klakring fæster sin svigerfar Oluf Nielsens gård sst. af 6 4 1 2 htk og skov 0 0 2 0 htk. (fb). 24.4.1783.

Kommentar: Udfra denne kilde alene kunne man godt få det indtryk, at navnet er taget efter gården. Christen Jørgensen kaldes ikke Midser, da han fæstede gården 1719, det kommer først på tale i 1735. I Kirkebogen benævnes han imidlertid Midser allerede i 1699.
 

www.Misser.dk