Jørgen Midsers efterslægt

Tilbage til stamtavlen

Jørgen Midser er den ældst kendte Misser i Danmark. Han boede ifølge Frederik III’s matrikel i et hus i Klakring Sogn 1663. Han døde ifølge Klakring kirkebog 4/2-1707 i Klakring, 85 år gammel, dvs født omkring 1622. Klakring Kirkebog fortæller at Jørgen Midsers hustru blev begravet i julen 1693 – 60 år gammel, altså født omkring 1633. Aldersmæssigt kunne 4 personer meget vel være deres børn: Jørgen, Mads, Christen & Maren alle formentlig født i Klakring i 1660-erne. De tre drenge er i hvert fald søskende ifølge boskiftet efter Mads i 1710.

Maren Midser Født ca.1662. Gudmoder i Klakring 1704, 1706, 1710, Fadder (Til trillinger) 1720. Maren Midser begravet i sit alders 70.år  1.advent 1732 (må være forblevet ugift).
Jørgen Jørgensen Midser Fadder i 1695, 1704, 1707, 1708, 1709, 1720 og forlover 1723 i Klakring Kirkebog. Synes ikke at være gift i Klakring 1687-1695.
  Bodel Midser Født i Klakring 1695 (døbt januar 1996). Jørgen Midsers vandføre barn begravet nov 1707 i sit alders 12. år.
  Niels Midser Født i Klakring 1699 (døbt 6. søndag efter Trinitatis).
  Jens Jørgensen Midser Født omkring 1704. Ikke truffet i Klakring Kirkebog. Gift As 20/3-1735 med Karen Jensen Kirch (Født i As 3/7-1701, datter af Jens Kirch og Maren Jensen). Begravet As 14/10-1742.
    Karen Jensdatter Midser Døbt As 1/1-1736.
    Jørgen Jensen Midser Døbt As 19/4-1739. Begravet 17/2-1743.
    Maren Jensdatter Midser Døbt As 24/2-1743.
Mads Jørgensen Midser Horsens Købstad Skifter 1705-1712 (nr.294, filmrulle B66-252): ”Mads Jørgensen Midser, ugift toldfuldmægtig i Horsens, der døde i Århus. 26.11.1710, fol.504. Arvinger: søskende Jørgen Jørgensen Midser i Klakring, Christen Jørgensen Midser sammesteds. Formynder: Jens Todberg, fuldmægtig på Palsgård”.
Christen Jørgensen Midser Fæstebogen for Bjerre Gods fortæller, at han fæstede sin gård i Klakring hertil 31/5-1719. Han havde da beboet den i lang tid, formentlig som selvejer. 6-4-3-2 tønder hartkorn. Gården er den eneste gård i Klakring, som nogensinde kom under Bjerre Gods. Christen Midser nævnes ofte som fadder i Klakring kirkebog: 1708, 1712, 1713, 1714, 1714, 1714, 1714, 17­1­5, 3/7-1716, 1717, 1720, 1720 (for trillinger), 1725 og 1727. Gift (mellem 1699 & 1712) med Anne Margrethe Christoffersdatter (begravet 4/12-1743, nævnes som fadder 1712 under betegnelsen Christen Midsers hustru). Christen Midser overlod gården til svigersønnen Antonij Jacobsen 5/5-1735, og må have fortsat i aftægt til efter hustruens død 1743. Hans dødsår kendes ikke. 6 kendte børn:
  Niels Midser Født uden for ægteskab i Klakring 1699 (Døbt 5. søndag efter Trinitatis). Moderen hed Maren Larsdatter. I kirkebogen udlægges han selv som barnefader i 1714 (Bodil Laubo stod skrifte). Trolovet i Klakring 21/2-1723 med Maren Enevoldsdatter. Gift 27/6-1723. Følgende år nævnes han som fadder i As-Klakring: 1725, 1726, 1739, 1740, 1742, 1743, 1743, 1745, 1747, 1749(som forlover), 1752, 1753, 1754, mens hans hustru nævnes i 1723, 1724, 1729, 1729, 1730, 1735, 1742, 1743 og 1745. Parret blev ”Paa én dag begravet næsten lige gamle i Deres alderdoms 70de Aar” 20/3-1768.9 kendte børn:
    Jørgen Midser Født juni 1724 Klakring. Nævnes som forlover 1749. Trolovet 18/7-1759 med Anne Nielsdatter (født ca.1743/ 1735, begravet 24/6-1788). Gift 28/9-1759. Begravet 30/1-1778 (45år gammel). 7 kendte børn:
      1 Niels Begravet udøbt Klakring 5/10-1760.
      2 Niels Jørgensen (Midser) Døbt i Klakring 11/10-1761. Gift 3/11-1799 med Inger Marie Hansdatter (født ca.1773). Husmand med jord i As 1801. 2 kendte børn:
        Ane Marie Nielsdatter Født As 1800
        sikkert en større børneflok herimellem
        Hans Jørgen Nielsen Født As 1815
      3 Jens Begravet Klakring 8/1-1764. Udøbt, spæd.
      4 Apollone Jørgensdatter Døbt i Klakring 8/4-1765. Er ikke gift eller begravet i sognet og boede ikke i Klakring i 1787.
      5 Rasmus Jørgensen Misser Døbt i Klakring 22/11-1767. Gårdmand i Klakring 1834 & 1845. Gift med Mette Cathrine Jørgensdatter (født 1780 i Barrit, død efter 1845). Død i Klakring 22/5-1849, begravet 30/5, aftægtsmand. Kun plejebørn.
      6 Maren Jørgensdatter Døbt i Klakring 25/3-1770.
      7 Jens Jørgensen (Misser) Døbt i Klakring  9/5-1773. Tjeneste­karl hos Jens Nielsen i Vesterby 1787. Nationalsoldat i 1801. Gift Barrit 3/12-1814 med Kirsten Jørgensdatter (født ca.1782, datter af Jørgen Christoffersen). Fisker i Strandhuse bl.a. 1822. Boede i et hus i Klakring sogn 1834. Død i Strandhuse ”af alderdom” 1/3-1852, begravet 7/3-1852. 4 Børn:
        1 Lisbeth Jensdatter Født 1815. Boede i Klakring 1834.                    
        2 Jens Jørgen Jensen Født 1816. Boede i Klakring 1834.
        3 Hans Jensen Født 1819. Boede i Klakring 1834.
        4 Niels Jensen (Misser) Født Klakring 1822 
    Envold Nielsen Midser Døbt 31/3 1726 Klakring. Fadder 2/4-1752 i Klakring.
    Maren Nielsdatter Midser Født i Klakring 17/4-1730. Vidne i kirken 1749-77. Gift 2/7-1752 i Klakring med Michel Jørgensen (født ca.1716, død Klakring 1778). Død efter 1778. 9 Børn:
      1 Jørgen (Michelsen) Midser Døbt i Klakring 13/3-1753. Gift Klakring 21/3-1778 med Birthe Pedersdatter (født ca.1750, død efter 1801). Nævnes 1787 som rekrut. Død før 1801.
      2 Niels Døbt 15/6-1755, begr.6/1-1756
      3 Maren Michelsdatter Døbt 25/3-1757
      4 Karen-Marie Døbt 9/12-1759, begr.16/12-1756
      5 Karen-Marie Michelsdatter Døbt 1/3-1761
      6 Berthe-Marie Michelsdatter Døbt 19/2-1764
      7 Anne Marie Michelsdatter Døbt 16/7-1769, konf.1784
      8 Kirsten Michelsdatter Vidnede i Klakring kirke 1775, 76 og 78.
      9 Øllegaard Michelsdatter Fik 11/1-1778 dødfødte uægte tvillinger med kusken i Urlev præstegård.
    Birgit Nielsdatter Midser Døbt 18/3-1731 Klakring. Gift i Klakring 5/6-1750 med Jens Christensen. 11 børn:
      1 Rasmus Jensen Begravet 6/6-1773 Klakring.
      2 Inger Jensdatter Født 21/3-1751
      3 Barn Død 1/1-1751 Klakring.
      4 Niels Jensen Født 23/4-1752 Klakring, hjemme 1787
      5 Christian Jensen Født 8/2-1754 Klakring, hjemme 1787
      6 Maren Jensdatter Født 25/9-1757 Klakring, begr.31/3-1766
      7 Jørgen Jensen Født 16/3-1760 Klakring
      8 Enevold Jensen Født 13/2-1763 Klakring, hjemme 1787
      9 Inger Jensdatter Født 19/1-1766, hjemme 1787
      10 Jørgen Jensen Født 21/8-1768 Klakring
      11 Laue Jensen Født 17/12-1775 Klakring
    Mads Døbt i Klakring 20/10-1734. Formentlig død før 1741.
    Kirsten Nielsdatter Døbt 4/5-1738 Klakring.
    udøbt barn Begravet i Klakring 1/7-1739.
    Mads Nielsen Døbt 29/10-1741 Klakring. Død 8/6-1793 i Klakring, begravet Klakring 15/6-1793. 42 år gml.
  Karen Christensdatter Midser Født 1706, døbt 16.søndag efter trefoldighed 1706. Død Klakring 1710 ”Den første søndag efter påske: Christen Midsers datter begrafvet i sit alders 3.år
  Olluf Født 1708. Døbt Trefoldigheds Søndag 1708. Død 1711”Den 4.søndag efter Hellig 3 Kongersdag: Christen Midsers søn navnlig Olluf begravet 3 år”
  Bodil Christensdatter Midser Født 1709. Døbt alle Helgens Dag 1709. Christen Midsers datter nævnes i Klakring som gudmor 1732, 1733, 20/10-1734 og 1735. Gift 2.søndag efter Trinitatis Klakring 1735 med Antonij Jacobsen af Ørnstrup i Torsted sogn af Rosenvold Gods (trolovet i 14 dage) samtidig med at Antonij overtog fæstegården. Hendes skifte dateres 29/6-1743, efterladende sig enkemand og 3 spæde sønner. Hun døde i barselsseng 3 uger efter den yngste søns fødsel. Antonij Jacobsen fortsatte gården til sin død 1767 og må være blevet gift påny, eftersom hans spædbarn døde 1751. 3 børn:
    Jacob Antonisen Født ca.1740, levede 1743.
    Christen Antonisen Født ca.1741, levede 1743.
    Christoffer Antonisen Født ca.1/6-1743
  Dødfødt barn Begravet 2.søndag i fasten 1712.
  Karen Christensdatter Midser
Født ca. 1713. Begravet Klakring 17/6-1743, 30år og næsten samtidig med sin storesøster. Formentlig ugift.
 

Tilbage til stamtavlen
 

www.Misser.dk